Giải sách giáo khoa tiếng Anh 9 Online theo từng Unit MỚIGiải sách giáo khoa tiếng Anh 9 Online theo từng Unit MỚI

Giải sách giáo khoa tiếng Anh 9 sẽ bao gồm lời giải, phiên dịch mang tính tham khảo, được chia đều theo từng chuyên mục. Sử dụng các tài liệu này một cách phù hợp sẽ giúp người học, các giáo viên hiểu hơn về mục đích đào tạo của từng chủ đề.

1. Giải sách giáo khoa tiếng Anh 9 mới (thí điểm)

1.1 Giải tiếng Anh lớp 9 unit 1: Local Environment

Giải tiếng Anh lớp 9 unit 1: Local Environment
Giải tiếng Anh lớp 9 unit 1: Local Environment

1.2 Giải SGK tiếng Anh 9 unit 2: City life

SGK tiếng Anh 9 unit 2: City life
SGK tiếng Anh 9 unit 2: City life

1.3 Giải SGK tiếng Anh lớp 9 unit 3: Teen Stress and Pressure

SGK tiếng Anh lớp 9 unit 3: Teen Stress and Pressure
SGK tiếng Anh lớp 9 unit 3: Teen Stress and Pressure

1.4 Giải tiếng Anh 9 Review 1

Đáp án phần Review 1 – Tiếng Anh 9

1.5 Giải tiếng Anh 9 Unit 4: Life in the past

Giải tiếng Anh 9 Unit 4: Life in the past
Giải tiếng Anh 9 Unit 4: Life in the past

1.6 Giải tiếng Anh lớp 9 unit 5: Wonders of Viet Nam

Tiếng Anh lớp 9 unit 5: Wonders of Viet Nam
Tiếng Anh lớp 9 unit 5: Wonders of Viet Nam

1.7 Giải tiếng Anh lớp 9 unit 6: VietNam then and now

Tiếng Anh lớp 9 unit 6: VietNam then and now
Tiếng Anh lớp 9 unit 6: VietNam then and now

1.8 Giải SGK tiếng Anh 9 Review 2

Đáp án của phần Review 2:

1.9 Giải SGK tiếng Anh 9 unit 7: Recipes and Eating Habits

SGK tiếng Anh 9 unit 7: Recipes and Eating Habits
SGK tiếng Anh 9 unit 7: Recipes and Eating Habits

1.10 Giải SGK Anh 9 Unit 8: Tourism

Giải SGK Anh 9 unit 8: Tourism
Giải SGK Anh 9 unit 8: Tourism

1.11 Giải SGK Anh 9 Unit 9: English In The World

SGK Anh 9 unit 9: English In The World
SGK Anh 9 unit 9: English In The World

1.12 Giải SGK tiếng Anh 9 Review 3

Đáp án phần Review 3 – Tiếng Anh 9 chương trình mới

1.13 Giải SGK tiếng Anh 9 Unit 10: Space Travel

SGK tiếng Anh 9 Unit 10: Space Travel
SGK tiếng Anh 9 Unit 10: Space Travel

1.14 Giải SGK tiếng Anh 9 Unit 11: Changing Roles In Society

SGK tiếng Anh 9 Unit 11: Changing Roles In Society
SGK tiếng Anh 9 Unit 11: Changing Roles In Society

1.15 Giải sách giáo khoa tiếng Anh 9 Unit 12: My Future Career

Sách giáo khoa tiếng Anh 9 Unit 12: My Future Career
Sách giáo khoa tiếng Anh 9 Unit 12: My Future Career

1.16 Giải SGK tiếng Anh 9 Review 4

Đáp án phần Review 4 – Tiếng Anh 9

2. Giải SGK tiếng Anh 9 cũ

Chương trình tiếng Anh 9 theo sách giáo khoa cũ sẽ được biên soạn với 10 chương và khối lượng kiến thức tương đối ít so với chương trình mới.

SGK tiếng Anh 9 cũ
SGK tiếng Anh 9 cũ

2.1 Tiếng Anh 9 unit 1: A Visit From A Pen Pal

Tiếng Anh 9 unit 1: A Visit From A Pen Pal
Tiếng Anh 9 unit 1: A Visit From A Pen Pal

2.2 Tiếng Anh 9 cũ Unit 2: Clothing

Tiếng Anh 9 cũ unit 2: Clothing
Tiếng Anh 9 cũ unit 2: Clothing

2.3 SGK Tiếng Anh 9 Unit 3: A Trip To The Countryside

SGK Tiếng Anh 9 unit 3: A Trip To The Countryside
SGK Tiếng Anh 9 unit 3: A Trip To The Countryside

2.4 Tiếng Anh 9 unit 4: Learning A Foreign Language

Tiếng Anh 9 unit 4: Learning A Foreign Language
Tiếng Anh 9 unit 4: Learning A Foreign Language

2.5 Tiếng Anh 9 unit 5: The Media

2.6 Tiếng Anh 9 unit 6: The Environment

Tiếng Anh 9 unit 6: The Environment
Tiếng Anh 9 unit 6: The Environment

2.7 Tiếng Anh 9 Unit 7: Saving Energy

Tiếng Anh 9 unit 7: Saving Energy
Tiếng Anh 9 unit 7: Saving Energy

2.8 Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations

Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations
Tiếng Anh 9 Unit 8: Celebrations

2.9 Tiếng Anh 9 Unit 9: Natural Disasters

Tiếng Anh 9 unit 9: Natural Disasters
Tiếng Anh 9 unit 9: Natural Disasters

2.10 Tiếng Anh 9 Unit 10: Life On Other Planets

Tiếng Anh 9 Unit 10: Life On Other Planets
Tiếng Anh 9 Unit 10: Life On Other Planets

3. Link tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

Để phục vụ thuật tiến cho việc học tập các em học sinh có thể tải bản mềm PDF sách giáo khoa tiếng Anh 9 dưới đây:

4. Một số sách tham khảo, bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 9 khác

Để có thể bổ trợ thêm kiến thức tiếng Anh 9 tốt nhất cũng như hỗ trợ việc thi lên lớp 10 các em học sinh có thể tham khảo thêm một số tài liệu sau:

  • Học tốt tiếng Anh 9
  • Hướng dân học tốt tiếng Anh 9
  • Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh 9
  • Ôn luyện tiếng Anh 9 có đáp án
  • Tổng hợp ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 9

Trên đây là tổng hợp lời giải sách giáo khoa tiếng Anh 9 cho các bạn học sinh. Mong rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học sinh tham khảo đáp án chuẩn và có sự tiến bộ trong quá trình học tiếng Anh.

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *